שלמה ארצי - תמונות מתקופות שונות - מאלבומי פורום תפוז
"אני עוד אהיה רב חובל!"... שוטי שוטי ספינתי
Picture
nextShlomo Artzi - Pictures prev
Shlomo Artzi - Photo Album